Simboluri Sacre folosite la Creațiile marca FOL

Simboluri Sacre

Bijuteriile cu simboluri sacre marca FOL, sunt o îmbinare armonioasă între metale prețioase și simboluri de geometrie sacră, între material și spiritual, între mesaje și înțelesuri esențiale. Aceste bijuterii cu simboluri spirituale reprezinta materializarea creației din înțelepciunea inimii și sunt menite să bucure sufletul celui care le poartă.

Simbol de geometrie sacra FLOAREA VIEȚII


Privită în plan bidimensional, sferele din care este formată Floarea Vieții arată ca niște cercuri ce se intersectează prin centrul lor, creând o viziune comună în zona lor de suprapunere. Astfel, prin acest simbol sacru străvechi ne este sugerat faptul că totul este interconectat și că poate fi văzut din diferite perspective care contribuie la crearea unei viziuni holistice si holografice asupra universului, asupra existenței.

Este numită simbolic o floare nu doar pentru că seamănă cu o floare, ci pentru că reprezintă ciclul unui arbore fructifer: acesta face o floare mică, care se transformă şi devine fruct. Iar fructul conţine în el grăuntele, sămânța care cade pe pământ, începe să se dezvolte prinzând rădăcini şi la rândul său va deveni un copac.

Două din principalele denumiri care mai sunt utilizate pentru acest desen străvechi mai pot fi traduse prin “limbajul liniştii” şi “limbajul luminii”. Aceasta este sursa tuturor limbajelor, este limbajul primordial al universului, al formei pure şi al proporţiei. Floarea Vieții nu este doar matematică, sau cercuri, sau geometrie.

Simbolul de geometrie sacra SĂMÂNȚA VIEȚII


Sămânța vieții este compusă din primele 6 cercuri care se intersectează atunci când începe să se formeze Floarea Vieții. Conform autorului și cercetătorului Drunvalo Melchizedek, geometria sacră a început atunci când Spiritul/Conștiința a proiectat conştient primele razele în vid, de lungimi egale fiecare: mai întâi în faţă, apoi în spate, după aceea în stânga, apoi în dreapta, sus şi la final în jos. Astfel, a creat primul octaedru în jurul său. (Acesta este motivul pentru care ameridienii şi în general indigenii din întreaga lume acordă atât de multă importanţă celor şase direcţii în ceremoniile lor.)

Alt aspect este acela că Spiritul/Conștiința poate staţiona în mijlocul formei sale, lăsând forma să se mişte în jurul său. Forma se poate roti sau se poate deplasa în toate direcţiile posibile. Astfel, de fiecare dată când se formează o nouă sferă, apar din ce în ce mai multe informaţii, şi tot mai multe planuri ale creaţiei devin vizibile. Unica acţiune care se repetă în procesul de formare a acestor doua simboluri spirituale – Semința și Floarea Vieții – este deplasarea până la punctul cel mai din interior al cercului, de unde se proiectează o altă sferă.

La formarea celei de a şasea sfere sau cerc în plan bidimensional, apare un miracol geometric. Ceea ce rezultă în urma celor șase cercuri suprapuse reprezintă ceea ce au vrut să spună multe din primele biblii prin: „La început erau şase”. Versiunea modernă a bibliei spune că a durat şase zile creaţia, ceea ce corespunde din toate punctele de vedere cu declaraţia precedentă. Astfel este reprezentată geometric Geneza, adică începutul creaţiei acestui univers în care trăim.

Simbolul INFINIT


De-a lungul timpului, în diverse culturi simbolul infinit a fost utilizat pentru a reprezenta diferite concepte și idei. În India și Tibetul antic, infinitul însemna perfecțiune, echilibrul, armonia dintre feminin și masculin. Cele doua cercuri ale cifrei 8 culcate amintesc de legatura dintre cer si pamant.

Din punct de vedere biologic, o asemănare cu simbolul spiritual infinit o putem vedea la cele două catene spiralate ale ADN-ului. De asemenea, numărul celor 64 de codoni ai codului genetic reprezintă cifra 8 la puterea a doua.

Simbolul sacru POMUL VIEȚII (ARBORELE COSMIC)


Simbol al vieții în contiună evoluție, în ascensiune spre cer, Arborele Vieții înlesnește comuniunea între cele trei niveluri ale cosmosului:

1. Cel subteran, prin rădăcini.
2. Suprafața pământului, prin trunchi și crengile de jos.
3. Înaltul, prin ramurile dinspre vârf.

Avându-și rădăcinile înfipte în pământ și crengile înălțate spre cer. Dintre toate aceste simboluri spirituale, Arborele Vietii este socotit ca un semn al raporturilor ce se stabilesc între pământ și cer. În acest sens, el are caracterul unui centru de armonizare și echilibru. Mai mult decât atât, acest arbore central prin prezența și puterea lui, acoperă întreg domeniul gândirii de la cosmos până la om, de la Dumnezeu (creator) la om (creație).

simbolul CUBUL ARHANGHELULUI METATRON


Conform lui Doreen Virtue, doctor în psihologie, pasionată de studiul istoriei religiilor și a spiritualității, Arhanghelul Metatron utilizează acest cub merkaba obținut din geometria sacră a fructului Florii Vieții, pentru a curăța energiile nebenefice și a aduce în locul lor lumină și iubire divină, astfel încât să se producă vindecarea. Cubul se învârte în sensul acelor de ceasornic și folosește forța centrifugă pentru a împinge departe rezidurile de energie care nu sunt în beneficiul evoluției voastre.

Ca Scrib Divin, Arhanghelul Metatron este un profesor de cunoștințe ezoterice și geometrie sacră. Dacă vreți să înțelegeți concepte de nivel înalt, Arhanghelul Metatron este un profesor minunat la care puteți apela. Acesta ne ajută să avem măsura corectă în tot ceea ce facem, să conştientizăm puterea noastră de a iubi şi sensul existenţei noastre.

Simbolul antic STEAUA LUI DAVID


Steaua lui David este considerată un simbol al armoniei și al păcii. Aceasta mai este numită Steaua cu 6 colţuri sau hexagrama, fiind un simbol iniţiatic al macrocosmosului, care uneşte cerul cu pământul, cu o mare putere de protecţie. Simbolul este compus din două triunghiuri suprapuse, având ca semnificaţie existenţa Divinităţii în ambele planuri: celest şi material (precum în cer așa și pe pământ).

Din punct de evdere istoric se știe că acest model geometric (două triunghiuri simetrice suprapuse) era folosit pentru a întări scuturile de luptă ale evreilor. O asemenea structură de rezistență permitea scutului să nu poată fi îndoit ori deformat de loviturile primite. Scuturile construite astfel, având șase puncte de rezistență, erau deosebit de puternice.

Simbolul YIN&YANG


Yin și Yang sunt două concepte care își au originea în filozofia și metafizica chineză. Aceste concepte reprezintă forțele primordiale și complementare ce compun universul și toate componentele acestuia.

Yin este elementul întunecat, feminin, visator, intuitiv. Yang este elementul luminos, masculin, plin de vitalitate, strălucitor. Yin este adeseori simbolizat de apă și de pământ, în timp ce Yang este simbolizat de foc și vânt. În Orient, ideea fundamentală este de a armoniza cele două forțe, reprezentate de Yin și Yang.

Simbolul sacru OM


Acest sunetul a fost menționat prima dată în Upanishad – o colecție de texte sacre hinduse. Mandukya Upanishad, care îi este dedicată lui “OM”, începe astfel:

”Om este un cuvânt indestructibil.
Om este universul.
Trecutul, prezentul și viitorul, ceea ce a fost, ce este și ce va fi.
De asemenea, tot ceea ce există dincolo de granițele timpului este tot om.”

În filozofia hindusă se crede că atunci când creația a început să se manifeste, conștiința divină a luat mai întâi forma primară și originară manifestată prin vibrația sunetului AUM.

Simbolul HAMSA sau MÂna Fatimei


Hamsa este recunoscută ca simbol sacru în multe culturi și religii, inclusiv în iudaism, budism, shamanism, hinduism, creștinism, Jainism și credința islamică. Hamsa este simbolul „mâinii care scrie tot” și a asociațiilor cu Divinitatea.

Aceasta este un motiv arhetipal care vorbește dincolo de frontierele limbilor pământului, de cultură și de convingerile religioase, care aduce purtătorului protecție, noroc, fericire, sănătate și abundență.

Simbolul spiritual Floarea de LOTUS


Lotusul – Floarea Spiritualității – este privită în multe culturi diferite, mai ales în  religiile orientale, ca simbol al purității, al iluminării și al renașterii. Lotusul semnifică, dintre toate tipurile de flori, puritatea supremă și perfecțiunea deoarece având rădăcinile în noroi, tulpina plantei se ridică grațios la suprafața apei, înflorind mai frumoasa decăt orice.

Fiecare parte a acestei plante, de la rădăcina până la petale, are calități tămăduitoare. Din punct de vedere ezoteric, floarea de lotus ne încarcă spiritual și ne oferă splendoare exterioară, arătându-ne adevărata față a realității.

Simboluri Sacre Folosite La Creațiile Marca Fol 1

Despre bijuteriile FolConcept cu simboluri spirituale


Purtatul zilnic al simbolurilor sacre transpuse în aceste bijuterii duce, în concepţia iniţiaţilor, la:
creşterea charismei, a curajului şi capacităţii de a înțelege și de a fi în armonie cu conștiința universală.
În aceeaşi notă, se consideră că purtarea bijuteriilor cu simboluri spirituale:

1. Menţine starea optimă a sănătăţii.
2. Duce la creşterea încrederii în sine şi a optimismului.
3. Armonizează forul interior.
4. Oferă liniște, pace și echilibru.
5. Stimulează noi idei creatoare capabile să vă orienteze spre un țel constructiv.

Așadar, aceste simboluri spirituale cu încărcătură energetică pozitivă trimit direct spre concepte și valențe înalte.
Ele întăresc câmpul auric, îmbunătăţind fluxul energiei în corp şi prevenind îmbolnăvirea.

Vă propunem să acordați încredere acestor simboluri cu străveche valoare spirituală, iar după aceea să observați ce energie veți avea, ce lucruri minunate vi se vor întâmpla sau cât de mulțumiți veți fi de ceea ce este în interiorul vostru și, implicit, de ceea ce transmiteți în exteriorul ființei voastre.

Shopping Cart
Scroll to Top