Steaua lui David – Origine, Semnificație, Beneficii ~ FOLconcept

Steaua lui David: acea stea cu șase colțuri care este unirea a două triunghiuri, este recunoscută ca simbol al evreilor din întreaga lume și al statului modern Israel. Are și alte semnificații, iar aceste semnificații sunt considerate semnificative pentru mulți oameni din întreaga lume; fie că sunt evrei sau nu.

Cuprins

  1. De unde până unde: Origini ale apariției simbolului Steaua lui David
  2. Ce înseamnă: Ce simbolizează simbolul Steaua lui David
  3. Cum ajută: Beneficii aduse de simbolul Steaua lui David
  4. Oferta cu modele: Bijuterii din argint cu simbolul Steaua lui David

Despre simbolul Steaua lui David
PENTRU CĂ ALBINELE ȘTIU CE ȘTIU


Steaua lui David este considerat un simbol de protecție divină, al armoniei și al păcii. Denumit literalmente Scutul lui David sau Steaua cu 6 colţuri, forma stelei este un simbol iniţiatic al macrocosmosului. Simbolistica promovează unirea forțelor cerulului cu cele ale pământulului, sub o mare putere de protecţie divină. Simbolul este compus din două triunghiuri suprapuse, având ca semnificaţie existenţa Divinităţii în ambele planuri: celest şi material (vezi copacul vieții).

Omul a primit de-a lungul existenței sale, prin intuiție, mai multe simboluri. Steaua lui David, este o formă de asociere. Alte popoare și alte credințe decât evreii, au folosit acest simbol sacru. Geometria sacră relevă din uniunea celor două triunghiuri forma cea mai des întâlnită in univers: hexagonul.

De-a lungul istoriei, hexagrama, acea „încrucișare” a două triunghiuri, a avut multe semnificații, atât pentru bine, cât și pentru rău. Multe religii orientale, inclusiv hinduismul și altele, au încorporat acest simbol în simbolismul și practica lor religioasă. Grecii antici foloseau triunghiul sau piramida pentru a simboliza litera Delta, una dintre cele mai importante litere din alfabetul grec. Prin interconectarea a două triunghiuri, sau Delte, aceasta a căpătat o semnificație simbolică a unirii Cerului și Pământului, precum și a uniunii dintre bărbat și femeie.

Originea simbolului Steaua lui David sau Scutul lui David

Atribuirea acestui simbol evreilor a fost făcută după secolul 17 în Europa. Pe sinagogele evreiești era plasat simbolul Steaua lui David (în ebraica pronunțat Magen David) pentru a le identifica ca locuri de rugăciune evreiești.

Steaua cu șase colțuri a lui David, cel mai cunoscut simbol național și religios al iudaismului, nu este urmărită biblic nici de regele David, nici de fiul său, Solomon. Deși multe istorisiri din folclor menționează Scutul lui David, cunoscut în ebraică ca Magen David, prima utilizare cunoscută a hexagramei cu șase colțuri a avut loc în secolul al X-lea cu Codexul Leningrad, scris în anul 1008 d.Hr. Această lucrare, bazată pe o lucrare chiar anterioară, numită Codexul Alepo, a fost un text biblic ebraic în care hexagrama era ilustrată pe copertă.

Evreii ne oferĂ două origini ale simbolului Steaua lui David:

Simbolul Steaua Lui David

Inițial, se presupune că acest model geometric (două triunghiuri simetrice, suprapuse) era folosit pentru a întări scuturile de luptă ale evreilor; o asemenea structură de rezistență permitea scutului să nu poată fi îndoit ori deformat de loviturile primite. Scuturile construite astfel, având șase puncte de rezistență, erau deosebit de puternice.

O a doua interpretare istorică a semnului Steaua lui David este cea referitoare la regele David și schimbarea alfabetului ebraic. Regele David ar fi avut imprimate pe scutul de luptă prima și ultima literă din numele său, adică două litere “D”. În vechiul alfabet ebraic, litera “D” era reprezentată sub forma unui triunghi echilateral . Cele două litere “D”, în forma lor ebraică veche, au fost suprapuse, dând astfel naștere semnului numit “Scutul lui David” hexagrama sub aspectul stelei cu 6 colțuri.

Steaua are, de asemenea, legături cu textele evreiești mistice, inclusiv Cabala și Zohar, ambele apărute în Evul Mediu târziu. Alte legături se găsesc în Spania, precum și în Europa Centrală, inclusiv în Ungaria, unde a fost folosit la crearea de ilustrații și obiecte religioase precum Mezuzah, cutia mică care conține scrieri religioase și este afișată pe stâlpii ușilor caselor evreiești.

Steaua lui David a fost folosită negativ de ambele grupuri bisericești și de naziștii germani pentru a-i scoate în evidență pe evrei pentru persecuția care a culminat cu Holocaust. La fel ca Phoenixul mitologic, Magen David a devenit simbolul național al statului Israel în 1948 și este partea centrală a drapelului național al Israelului.

Deoarece hexagrama este adesea menționată în scrierile și simbolurile care se ocupă de ocultism, unii evrei ultra-religioși nu o acceptă ca simbol religios și național evreiesc. Printre aceste grupuri se numără Neturei Karta, grupul religios ultra-ortodox care îl consideră asociat cu Zionismul, termen căruia i se opun cu violență.

De-a lungul istoriei și alte religii au folosit hexagrama asociată cu Steaua lui David. Cele două triunghiuri răsturnate, evidențiază forma de stea, dar și hexagonul centrat. Simbolul numit “shatkona” reprezintă în Hinduism pe Shiva, partea masculină a divinității – triunghiul cu vârful în sus și partea feminină a divinității, numită Shakti – triunghiul cu vârful în jos.

Întâlnim hexagrama lui David și pe arhitectura locurilor de rugăciune ale Mormonilor, simbolizând uniunea dintre Rai și Pământ, cu accepțiunea că Dumnezeu coboară la Om și Omul se înalță la Dumnezeu.

Odată cu venirea creștinismului, Hexagrama a devenit un simbol care a căpătat atât un sens religios, cât și cel referitor la misterele a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „Sigiliul lui Solomon” și a fost folosit frecvent de alchimiști și cei care se ocupau cu misterele ocultului. Știința evreiască a Cabalei a folosit acest simbol pentru a explica relația dintre Dumnezeu și Omenire. În scrierile care se ocupă de Cabala, fiecare punct al stelei reprezintă constelațiile astrologice care joacă un rol în relația Omului cu Creatorul.

Partea mai întunecată a simbolului, în ceea ce privește relațiile dintre evrei și restul omenirii, se referă la faptul că hexagrama devine un simbol pentru a evidenția evreii – mai ales în perioada Holocaustului din 1932 până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Evreii care trăiau în Europa și, într-o măsură mai mică, în Africa de Nord, au fost obligați să poarte Stelele lui David galbene pentru a-i face să iasă în evidență și pentru a le facilita localizarea și îngrădirea fie în ghetouri, fie în lagăre de concentrare.

După crearea statului Israel, un Magen David roșu a devenit simbolul pentru versiunea acestei țări a Crucii Roșii; și deși programul de ambulanță și asistență medicală de urgență al țării nu a fost recunoscut ca fiind parte a Crucii Roșii Internaționale, simbolul a devenit simbolul alternativ al unei organizații moderne și sofisticate de îngrijire a sănătății. Când organizația Magen David Adom a fost admisă în cele din urmă în organizația mondială a Crucii Roșii în ianuarie 2006, s-a convenit că partea interioară a stelei, o formă de diamant, va deveni noul simbol al sănătății Israelului și este acum denumită fie Diamantul Roșu. sau Cristalul Roșu.

Odată cu admiterea Israelului în Organizația Națiunilor Unite în 1948, Steaua lui David a căpătat o semnificație și mai mare, deoarece Israelul a devenit prima țară evreiască care a folosit acest simbol în steagul său național.

SemnificaȚii Și simbolisticĂ

Cele șase colțuri a celor două triunghiuri suprapuse din simbolul Steaua lui David, corespund celor șase zile ale creației. Acestea reprezintă, de asemenea, cele șase atribute-virtuți-daruri ale lui Dumnezeu dăruite și omului (“după chipul și asemănarea Noastră (Facerea-Geneza 1:26): dragoste, putere, înțelepciune, milă, maiestate și justiție.

Pentru o interpretare simbolistică a acestui semn, s-a apelat la puterea și stăpânirea lui Dumnezeu (Creatorul Totului), care se întinde în cele șase direcții, pornind de la orice observator: spre răsărit și spre apus, spre miază-zi și spre miază-noapte, în sus și în jos. Forța simbolului Steaua lui David capătă sens atunci când este folosită și atribuită simbolului ca sursă.

Hexagrama poate fi văzută în multe biserici creștin-ortodoxe, unde face parte din modelele arhitecturale. Cu toate acestea, în câteva locuri, Iisus Hristos este reprezentat într-o Hexagramă.

Megan David Min

Un lucru important în cazul simbolului „Steaua lui David”, care de obicei trece neobservat este că nu sunt 2 triunghiuri suprapuse. Megan David sunt de fapt două triunghiuri interconectate. În aproape toate celelalte cazuri, este vorba de triunghiuri suprapuse.

Savanții biblici au scris numeroase interpretări cu privire la motivul pentru care acest simbol a devenit important în iudaism. Una dintre acestea se referă la Creație, în care Dumnezeu a creat lumea în șase zile și s-a odihnit pe a șaptea – a șaptea fiind centrul. Alți savanți interpretează „steaua” ca fiind unirea a două triunghiuri, cu partea superioară arătând către Împărăția Cerurilor, iar cea inferioară către stăpânirea omenirii pe pământ.

Cabala, carte mistică iudaică, folosește acest semn, interpretându-l dihotomic: lupta dintre bine și rău, dintre material și spiritual, etc. Uneori, semnul a fost văzut și ca simbol al protecției divine, semn al relației dintre Dumnezeu și popor, poporul înălțându-se spre Dumnezeu, iar Dumnezeu coborând spre popor (evreii și mormonii).

Se spune că cele două triunghiuri separate, asemănătoare de asemenea cu litera greacă „Delta”, desemnează două dintre literele ebraice ale numelui biblic al regelui David. Alături de aceasta, se spune că semnificația simbolică a unirii celor două triunghiuri indică pozițiile astrologice ale stelelor la momentul în care David a fost făcut rege al Israelului.

Steaua lui David și Scutul lui Solomon au devenit, de asemenea, simboluri folosite de alchimiști și alții în timpul Evului Mediu. Utilizarea sa ca simbol predominant evreiesc a venit mai târziu, când a fost popularizat în secolele al XIX-lea și al XX-lea.

În hinduism, Hexagrama este cunoscută mai frecvent ca Shatkon sau Satkona (Shat = șase, Kona = colț/unghi). Este uniunea dintre Shiv (Bărbat) și Shakti (Femeie). Aici, Shiva sau Purusha este reprezentat prin simbolul „ᐱ”, care este o reprezentare simbolică a organului masculin. Shakti sau Prakriti este reprezentată de simbolul „ᐯ”, care denotă uterul feminin. Ambele sunt combinate pentru a forma „✡”. Aceasta se numește Shanmukha, care reprezintă „Originea” sau formarea vieții. Shanmukha înseamnă literalmente șase fețe. Zeitatea hindusă Kartikeya, descendența lui Shiv și Shakti, este, de asemenea, reprezentată cu șase fețe. Hexagrama este folosită și în Yantre în religia hindusă (Vishnu Yantra, Lakshmi Yantra. Gopala Yantra. Radha Yantra, Sudarshan Yantra, Gayatri Yantra, Shri Yantra, Padam Sundra sau Chakra Anahata, Nataraja). Yantra sunt folosite în ritualuri religioase.

Steaua Lui David - Origine, Semnificație, Beneficii ~ Folconcept 1

Chakra Anahata sau Anahatpuri este una dintre cele șapte chakre ale corpului nostru eteric, care este asociată cu bunăstarea, emoțiile, dragostea și devotamentul. Este simbolizată ca o floare de lotus cu douăsprezece petale și o hexagramă încercuită.

În budism, Vajrayogini, cea mai înaltă învățătură yoga-tantra Ishta-Devi este practicată pentru a evita moartea obișnuită și pentru a ajunge la căi spirituale mai înalte. Ea este o figură spirituală înaltă în Tibet și în alte zone în care se practică budismul. În Mandale tibetane, ea este desenată într-o hexagramă. Unele versiuni vechi ale Tibetan Bardo Tholo (Cartea textelor funerare) conțin Hexagrama cu Swastika. În tibetană, este numită „originea fenomenului” (chos-kyi ‘byung-gnas). Hexagrama este, de asemenea, văzută în multe locuri în textele jainiste și budiste.

Dacă ați fi din Arabia Saudită, ați ști diferența dintre o pentagramă și o hexagramă. O stea cu 5 colțuri a fost larg acceptată de fundamentaliștii islamici moderni și descurajează utilizarea stelei cu 6 colțuri. Cu toate acestea, această mișcare este mai mult politică decât religioasă. Islamul îl consideră pe Moise drept unul dintre profeții săi și numele său apare mai mult decât orice alt profet în textele sfinte. Iudaismul, creștinismul și islamismul sunt toate religii avraamice și împărtășesc rădăcini și credințe comune. În Asia de Sud, Hexagrama poate fi văzută pe aproape toate structurile islamice antice, de la morminte la moschei.

În exemplele de mai jos, avem numele „Allah” scris în interiorul unei hexagrame. Poate fi văzut în Moscheea lui Makhdoom Sabzwari din Grădina Mayfair, lângă Hauz Khas, Delhi. Peretele din partea dreaptă provine dintr-un mormânt necunoscut din zona Lado Sarai din Delhi, unde hexagramele și hexagoanele obișnuite sunt folosite ca modele geometrice decorative.

Mai jos, în stânga se află Mormântul lui Sheikh Yusuf Qattaal din satul Khirki din New Delhi. Acest mormânt este cunoscut pentru lucrătura sa intrinsecă Jaali. Modelele sunt derivate din hexagrame. În dreapta, avem Mehrab al Moscheei Jamali Kamali din Parcul Arheologic Mehrauli (Delhi). Mehrab-ul are Hexagrame ca medalioane.

Beneficii aduse de hexagrama steaua cu 6 colȚuri

Hexagrama Steaua lui David este un simbol străvechi care trimite direct spre concepte și valențe înalte, cu forță magică și încărcătură energetică deosebită. Energia puternică a acestui simbol – asociat cu perfecțiunea, pacea, liniștea, împlinirea – generează o stare de bine specială, un echilibru între corpul fizic și spirit, o armonie între exterior și interior.

Înțelepciunea inimii, manifestată, este pură conștiință. Recunoscând simbolul zilnic, ai ocazia să conștientizezi legătura dintre cer și pământ. Venerăm prim simpla prezență punctele cardinale, cerul și pâmântul, pentru ca ele ne sunt limitele infinite. Simbolul Steaua lui David centrează în noi forța și înțelepciunea hexagonului, în geometria sacră el fiind unul dintre cele mai puternice și mai fascinante simboluri. Hexagonul – transpus în Steaua lui David – simbolul analogiei și al armoniei – armonia între cele de sus și cele de jos, între cer și pamant, între divin și lumesc.

Memoria celulară conchide simbolul hexagonului. Structura moleculară, relația dintre molecule, respectă acest simbol! Natura ne îndeamnă prin exemplu (fagurii din stupii de albine, drumul din lava vulcanică din nordul Irlandei – Giant’s Causeway, așezarea tuturor moleculelor în structura chimică etc.) să ne lăsăm pătrunși de energia purtată de acest simbol sacru. Orice clipă sub protecția divină a naturii din jurul nostru este o clipă de o deosebită contribuție pe toate planurile existenței noastre. Onorați spațiul în care vă aflați!

Nu se cunoaște o origine exactă ori o însemnătate direct atribuită acestei stele cu șase colțuri formată din două triunghiuri suprapuse răsturnat, dar avem o răspândire amplă și o filozofie deosebită față de regăsirea acestui simbol sacru, hexagrama cu hexagon, în el.

Scroll to Top