Cubul lui Metatron – Origine, Semnificație, Beneficii

Cubul lui Metatron este o figură geometrică sacră.  Se compune din 13 cercuri egale distribuite într-un patern hexagonal cu linii din centrul fiecarui cerc, unite și intersectate până la fiecare celalalt cerc. Planurile generate de aceste linii par a fi planuri 3D pentru figuri geometrice precum cuburi, sau un tetraedru etc.

Cubul lui Metatron
Origine


Cubul Lui Metatron Rotatie 3D Animata

Cuvântul Metatron provine din greacă, Meta+Tron însemnând Dincolo+Matrice. Metatron este un înger la evrei, în câteva ramuri ale Creștinismului și în magia tradițională Islamică. Oricum nu există referințe către el în Vechiul Testament, Sfânta Scriptură (Noul Testament) sau orice altă sursă Islamică.

Nu există un consens cu privire la geneza lui sau rolul pe care îl joacă în ierarhia Raiului.

O figură geometrică misterioasă, Metatron este identificat cu termenul “mai micul YHVH” care înseamnă Micul Tetragrammaton.

Cuvântul Metatron este numeric echivalent cu Shaddai conform geometriei evreiești, de aceea se spune că el are “un nume ca Maestrul său”.

În Talmud prezintă un incident cu Elisha ben Abuyah, de asemenea numit Aher (“celălalt”), care se spune că a intrat în Paradis, și l-a văzut pe Metatron stând jos (o acțiune în ceruri care este permisă doar Lui Dumnezeu Însuși). Prin urmare Elisei Ben Abuyah s-a uitat la Metatron ca la o zeitate, și se notează că a zis “Există într-adevăr două puteri în ceruri!”

Rabinii explică că Metatron a fost lăsat să stea jos, din cauza funcției sale ca și Scriitorul Ceresc, scriind faptele lui Israel, precum a fost Thot, Scriitorul Egiptean.

Conform unei recunoscute școli de gânditori, Enoh a fost luat de către Dumnezeu și transformat în Metatron, asta explicând pasajul misterios “Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.” (Geneza 5-24). Oricum această opinie nu este împărtășită de numeroase autorități talmudice.

Este posibil să fie doi Metatroni:

  1. Unul scris cu 6 litere – Enoh transformat – Metatron
  2. Și unul scris cu 7 litere – Primordialul Mettatron.

Zohar, numit și Metatron “cel Tânăr”, îl identificăm ca fiind îngerul care a condus poporul lui Israel prin pustie după exodul din Egipt, și este descris ca fiind un preot ceresc.

Metatron este de asemenea menționat și în Pseudepigrafia, cel mai vizibil fiind în Ebraica Carte a lui Enoh (numită și Al 3 lea Enoh), unde marele titlu de “mai micul YHVH” apare din nou.

Potrivit lui Johann Eisenmenger, un foarte cunoscut orientalist german, Metatron transmite ordinele de zi cu zi ale lui Dumnezeu, lui Gabriel și Samael.

Metatron este adesea identificat ca fiind fratele geaman a lui Sandalfon, care se spune că a fost profetul Ilie.

Simbolul Cubul Lui Metatron
SemnificaȚii Și Beneficii


Simbolul Cubul Lui Metatron
Simbolul lui Metatron

În acest fel ajungem la întrebarea:
Care este legătura dintre simbolul de geometrie sacră Cubul Lui Metatron și însuși personajul divin-mistic Metatron?

Ei bine, răspunsul stă în … secretele Kabbalah. Dar totuși, mulți confirmă că purtarea acestor simboluri, pe diferite materiale mai mult sau mai puțin sofisticate, crează un câmp de protecție în jurul purtătorului, care permite doar anumitor manifestări de vibrație înaltă să se prezinte în viața individului. Așa observăm abundența în fericire și mulțumire, pace și emoții-sentimente profunde.

Simbolul lui Metatron – formĂ geometricĂ din luminĂ

Simbolul lui Metatron ne ajută să descoperim valoarea faptelor noastre. El este martorul binelui pe care îl facem și al iubirii pe care o dăruim. Acest simbol sacru ne permite să ne concretizăm capacitatea de a iubi și de a fi iubiți.

Arhanghelul Metatron „Cel de lângă Tron” (Tronul lui Dumnezeu), „Marele Scrib al lui Dumnezeu” având rolul să transcrie, să transmită secrete ezoterice ale Universului către omenire. Prin Îngerul Prezenţei, cum mai este denumit, prin Simbolul lui Metatron el ne ajută să înţelegem ce se întâmplă acum în realitatea planului nostru terestru.

Metatron este singurul înger al sferelor celeste care a cunoscut condiția umană. Sub numele de Enoh, a fost al șaptelea patriarh după Adam. Sufletul său a fost toată viața plin de credință, de iubire pentru oameni și foarte atent la înțelesurile faptelor, nutrind convingerea că numai acela care învață permanent din ceea ce se petrece în el și în afara lui este capabil să-și ajute cu adevărat semenii. Astfel, el a urmat de la sine calea înțelepciunii și a bunătății inimii. După moartea sa, a fost ridicat la Cer, unde Dumnezeu l-a investit ca arhanghel.

El ne îndeamnă să învățăm din fiecare experiență a vieții, să acceptam tot ceea ce ni se oferă, să căutăm să înțelegem sensul profund al fiecărui lucru. Simbolul lui Metatron este un fel de punte între Dumnezeu și om, care poate să-i ceară sprijinul în cunoașterea valorii faptelor sale. El ne ajută să păstrăm echilibrul între ceea ce dăm și ceea ce păstram pentru noi înșine, pentru a ne defini mai bine limitele și pentru a întelege adevăratul sens al propriei ființe.

Ne ajută sa ne împlinim menirea în bucurie și să înțelegem că starea de împlinire a oricărei ființe umane este strâns legată de împlinirea menirii.

Simbolul lui Metatron ne învață să găsim măsura corectă în iubire, muncă, creație, aducând în viața noastră echilibru, sănătate, armonie și seninătate.

Simbolul lui Metatron ne conduce către starea de armonie în iubire, pentru că noi să ducem o viaţă solară, sănătoasă, echilibrată şi calmă.
Este alături de noi atunci când trebuie să depunem eforturi importante, în cele mai diverse situații: relații afective, împlinirea unor aspirații, renunțarea la obiceiuri nocive, aplanarea conflictelor prin înțelegerea cauzelor etc.

Metatron este un Arhanghel cu o energie masculină clară, implicat foarte mult în cunoașterea ezoterică profundă care ajută foarte mult în curățări energetice, în curățarea chakrelor (a centrilor energetici), în eliminarea blocajelor de natură energetică. Simbolul lui Metatron folosește o formă energetică extrem de complexă denumită „Cubul lui Metatron” – formă geometrică făcută din lumină folosită pentru a curăţa, pentru a ridica nivelul energetic, pentru a menține pozitivă starea de spirit şi viziunea asupra lumii, pentru a vă trezi pe mai departe capacităţile psihice.

Deschiderea mereu vine de la tine, dar poți începe prin a te lăsa ajutat de bijuteriile Cubul Lui Metatron!

Bijuteriile marca FOL

Nu au conținut de nichel sau plumb, nu pun în pericol viața, sănătatea sau mediul înconjurător!
Shopping Cart
Scroll to Top